Obsługa nieruchomości

Od 22 lat deweloperzy z całej Polski obdarzają nas zaufaniem, powierzając nam obsługę swoich nieruchomości. Nasze doświadczenie oraz często wieloletnia współpraca są najlepszą referencją

Firma NCC Nieruchomości specjalizuje się w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami oraz obsługą wspólnot mieszkaniowych. Od ponad 20. lat z powodzeniem działamy w największych aglomeracjach w Polsce, dzięki czemu doskonale znamy obowiązujące w nich standardy, przepisy oraz koszty prowadzenia nieruchomości. To sprawia, że jesteśmy renomowanym partnerem dla dewelopera, który pragnie powierzyć swoją nieruchomość w dobre ręce. Zadbamy o nią wieloobszarowo, a także przygotujemy indywidualny plan zarządzania nią.

Czytaj więcej

zaarządzanie

Jak zarządzamy

Zarządzamy, dbając o wszelkie formalności, stan techniczny oraz nieustający rozwój obiektu

Zarządzanie nieruchomościami to złożony proces, który powinien być przeprowadzony zgodnie z literą obowiązującego prawa. Doskonale o tym wiemy, dlatego jesteśmy na bieżąco ze wszelkimi nowelizacjami i zmianami prawnymi, które mogą zmienić sposób zarządzania nieruchomościami i są istotne z punktu widzenia każdej ze stron. Tylko w ten sposób możemy zadbać o utrzymanie naszych standardów na najwyższym poziomie oraz o zadowolenie nawet najbardziej wymagających deweloperów.

Czytaj więcej

Zatroszczymy się o wszystko

Możesz nam zaufać i skupić się na dalszym rozwoju biznesu

Funkcjonując już 22 lata na rynku, doskonale wiemy, jak dużą rolę w biznesie odgrywa zaufanie. Przez ponad dwie dekady dokładamy wszelkich starań, by firma NCC Nieruchomości była postrzegana jako zaufany partner w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dzięki temu na nasze usługi decyduje się wielu deweloperów. Cedując na nas zarządzanie nieruchomością i obsługę właścicieli, deweloper może skupić się na głównej działalności, czyli realizacji kolejnych inwestycji i ich sprzedaży. My zadbamy o resztę.

Czytaj więcej

pomoc

Obsługę prowadzimy w zakresach:

zarządzania

administracji

obsługi
księgowo-prawnej

obsługi technicznej

 1. Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością.

 2. Zarządzanie nieruchomością od momentu odbioru od wykonawcy do powstania Wspólnoty Mieszkaniowej.

 3.  Organizacja funkcjonowania nieruchomości.

 4. Przejęcie dokumentacji nieruchomości i jej przechowywanie.

 5. Wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów.

 6.  Rejestracja wspólnoty – wystąpienie o nadanie NIP, REGON.

 7.  Założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

 8. Ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

 9. Przygotowanie statutu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz regulaminu  porządku domowego.

 10. Określenie szczegółowych granic nieruchomości wspólnej, w ramach których wszelkie prace finansowane będą realizowane z funduszu wspólnoty (poza tymi granicami koszty prac ponoszą właściciele lokali lub najemcy).

 11. Przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali (wybór zarządu wspólnoty zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali), określenie w umowie sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 1 w/w ustawy, zmiana określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 2a w/w ustawy pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, poprzedniego zarządcy.
 1. Utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, nadzór nad utrzymywaniem czystości.

 2. Kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych.

 3. Nadzór nad wykonaniem zleceń przez firmy zewnętrzne.

 4. Bieżąca weryfikacja cen usługodawców – porównanie cen rynkowych.

 5. Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.

 6. Dyżury administratora na terenie nieruchomości.
 1. Analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych dostosowanych do standardu nieruchomości.

 2. Rozliczenie użytkowników lokali z kosztów utrzymania nieruchomości do dnia powstania WM.

 3. Składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań
  miesięcznych.

 4. Wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty.
 1. Konsultacje w sprawach organizacyjnych.

Zapewniamy usługę konserwacji technicznej nieruchomości, poprzez powiązaną kapitałowo spółkę Formula9 Sp. z o.o., obejmującą:
• pogotowie awaryjne 24H (elektryczno-wod-kan-co) zapewniające podjęcie
niezbędnych
działań w celu doraźnego zabezpieczenie miejsca awarii i jej skutków dla obiektu,
• prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej,
• prowadzenie okresowych przeglądów i kontroli technicznych,
• przygotowanie planów remontów wraz z budżetem oraz wyborem wykonawcy,
• przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych,
• utrzymanie czystości,
• utrzymanie terenów zewnętrznych.

Stawiamy na nowoczesne zarządzanie. Chcemy, aby nasza oferta była maksymalnie dostosowana do Państwa potrzeb. Chętnie o nich z Państwem porozmawiamy. Zapraszamy na spotkanie.