Tworzymy najlepszą przestrzeń do życia

Każdego dnia dokładamy starań, aby mieszkało się Państwu dobrze

Jako NCC Nieruchomości specjalizujemy się m.in. w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz umiejętności w tym zakresie. Od lat zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Dbamy o to, by naszym klientom mieszkało się wygodnie i spokojnie. To wszystko z troską o każdą złotówkę i efektywność finansową wspólnoty, co odbywa się z korzyścią dla portfela każdego mieszkańca. Prowadzimy dokładne raportowanie, dzięki czemu wszystko jest czarno na białym. Zdejmujemy odpowiedzialność z barków Zarządu i reprezentujemy mieszkańców w zakresie podpisywania umów pomiędzy wspólnotą, a firmami odpowiedzialnymi za dostarczenie mediów oraz innych usług.

Czytaj więcej

tereny-zielone

Aby żyło się pięknie i bezpiecznie

Dbamy o czystość / tereny zielone / stan techniczny budynku / konserwację / płynność finansową wspólnoty

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi to zadanie, które z powodzeniem wykonujemy od lat. Zajmujemy się kompleksową obsługą klientów, w tym dbaniem o czystość części wspólnych, stan techniczny i konserwację budynków i znajdujących się w nich instalacji, a także płynność finansową wspólnoty. W okresie zimowym zapewniamy wysokiej jakości odśnieżanie, co wpływa na bezpieczeństwo każdego mieszkańca oraz osób odwiedzających. W pozostałych miesiącach zadbamy o tereny zielone, dzięki czemu teren wspólnoty będzie wyglądał estetycznie, co przekłada się na codzienne samopoczucie mieszkańców i jest ich prawdziwą wizytówką.

Czytaj więcej

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Zarządzaniem nieruchomościami zajmujemy się od 22 lat

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie obsługi nawet najbardziej wymagających klientów. Od początku skupiliśmy się na największych aglomeracjach w Polsce, dlatego jesteśmy na bieżąco z obowiązującymi w nich przepisami, standardami, a także stawkami. Pozwala to nam na efektywne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro finansowe jej mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości. Dokładamy wszelkich starań, by współpraca była na profesjonalnym poziomie i opierała się na wzajemnej komunikacji i zrozumieniu.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli interesuje Cię wspólnota mieszkaniowa:

 • w Katowicach;
 • w Krakowie;
 • w Warszawie.

Chętnie poznamy Twoją wspólnotę i jej potrzeby, a także zaproponujemy format współpracy idealnie do nich dopasowany. Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, kompleksową obsługę i zadowolenie mieszkańców.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Obsługę prowadzimy w zakresach:

zarządzania

administracji

obsługi
księgowo-prawnej

obsługi technicznej

 1. Zawieranie i realizacja umów pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a firmami:
 • dostarczającą wodę i odprowadzającą ścieki
 • doprowadzającą energię elektryczną do części wspólnej budynku
 • dostarczającą gaz
 • innych w razie potrzeb
 • składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu właścicieli
 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej
 2. Przygotowanie projektu rocznego planu przychodów i kosztów utrzymania nieruchomości
 3. Zwoływanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem projektów uchwał
 4. Windykacja należnych opłat od członków Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz jak i w stosunkach pomiędzy Wspólnotą a poszczególnymi Właścicielami.
 1. Dyżury administratora na terenie nieruchomości
 2. Kontrola utrzymania porządku i czystości w nieruchomości wspólnej tj. klatkach schodowych, pomieszczeniach technicznych, terenach zielonych, parkingach.
 3. Dbałość o bezpieczeństwo budynku jak i jego mieszkańców poprzez:
 • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane”
 • zlecanie napraw bieżących, robót konserwacyjnych, organizowanie usuwania skutków awarii oraz kontrola ich wykonania
 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC Wspólnoty
 1. Zlecanie remontów objętych planem, na mocy uchwał podjętych przez właścicieli
 2. Przyjmowanie od użytkowników lokali zgłoszeń o awariach i zlecanie ich usuwania
 3. Prowadzenie rejestru usterek i uszkodzeń nieruchomości i ich pisemne zgłaszanie zarządowi /deweloperowi
 4. Wykonywanie innych czynności określonych uchwałami Wspólnoty podjętymi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi
 5. Bezpłatne dokonywanie odczytów urządzeń służących do indywidualnego pomiaru zużycia zimnej wody w poszczególnych lokalach.
 1. Przygotowywanie dyspozycji przelewów za dostarczone media i wykonane usługi
 2. Terminowa realizacja płatności z rachunku bankowego Wspólnoty za dostawy i usługi
 3. Prowadzenie rozliczeń księgowych Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencją wpłat zaliczek dokonywanych rzez Członków Wspólnoty
 4. Kontrola wydatków ponoszonych na koszty utrzymania nieruchomości
 5. Naliczanie poszczególnym właścicielom lokali wysokości zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości oraz media
 6. Wystawianie rachunków , faktur i innych dokumentów potwierdzających wykonywane operacje gospodarcze
 7. Naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności  w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty 
 8. Dokonywanie okresowych rozliczeń zaliczek pobranych na :
 • zużycie wody i kanalizacji
 • centralne ogrzewanie
 • ciepłą wodę
 1. Przygotowanie rocznych rozliczeń wykonania planu wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów indywidualnego zużycia mediów za rok ubiegły
 2. Przygotowanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty okresowych sprawozdań finansowych i raportów o strukturze wpływów i wydatków
 3. Przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację należności
 4. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości
 1. zapewnienie obsługi prawnej w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej
 2. Przygotowywanie umów
 3. zapewnienie obsługi prawnej w zakresie przygotowania wezwań do zapłaty oraz wezwań przedsądowych
 4. prowadzenie windykacji sądowej , na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu

Stawiamy na nowoczesne zarządzanie. Chcemy, aby nasza oferta była maksymalnie dostosowana do Państwa potrzeb. Chętnie o nich z Państwem porozmawiamy. Zapraszamy na spotkanie.

Z naszego bloga

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa – 5 podstawowych różnic

Pojęcia wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa są często mylone, a niekiedy nawet stosowane wymiennie. Trzeba jednak podkreślić, że ich znaczenie…

Koszty zarządzania nieruchomością – ile trzeba przeznaczyć na ich pokrycie?

Zarządzanie nieruchomością to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Jednym z ważniejszych aspektów jest kwestia kosztów, które trzeba ponieść,…

Na czym polega zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi?

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową to zagadnienie, z którym musi się zmierzyć każda wspólnota, zarówno ta bardzo niewielka, jak i taka posiadająca…

Zarząd wspólnoty, zarządca i administrator – czym się różnią?

Precyzyjne rozróżnianie takich pojęć jak zarząd wspólnoty, zarządca i administrator jest bardzo ważne, gdyż często pojęcia te są mylone. Każde…
Jakimi prawami rządzi się wspólnota mieszkaniowa

Jakimi prawami rządzi się wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa to jednostka administracyjna, której celem jest dbałość o wspólne interesy właścicieli lokali mieszkaniowych i usługowych w danym budynku…
Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa

Kiedy i jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Kiedy i jak powstaje wspólnota mieszkaniowa? Aby można było zawiązać wspólnotę mieszkaniową, należy spełnić określone wymogi. Jest to niezwykle istotne,…