zarządzanie nieruchomościami gliwice

NCC Nieruchomości jest przedsiębiorstwem, w zakres usług którego wchodzi zarządzanie nieruchomościami. Gliwice należą do głównych miast najbardziej zaludnionego i zurbanizowanego regionu w Polsce – Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W tym mieście i całej konurbacji śląskiej oferujemy szeroki zakres usług z zakresu zarządzania nieruchomościami.

W działalności naszej firmy stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość usług, która przekłada się na profesjonalizm. W związku z tym nasi zarządcy obiektów mieszkalnych czy komercyjnych posiadają wszelkie konieczne umiejętności i uprawnienia, ukończyli też niezbędne szkolenia. Decydując się na współpracę z naszą firmą, wybierasz usługi na najwyższym poziomie.

Zarządzanie nieruchomościami w Gliwicach i okolicach – obszar naszego działania

Do najważniejszych miejsc, gdzie prowadzimy naszą działalność należy wysoko zurbanizowany Górny Śląsk, a w tym jedno z najważniejszych miast tego regionu – Gliwice. Jeśli chodzi o rodzaj obiektów, gdzie naszym Klientom oferujemy zarządzanie nieruchomościami na tym obszarze, to są nimi m.in.:

  • budynki mieszkalne – np. bloki, kamienice czy wielorodzinne domy prywatne;
  • obiekty komercyjne – w tym biurowce i centra handlowe.

Zarządzanie nieruchomościami – jaki jest zakres działania?

Do najważniejszych zadań, które zgodnie z art. 184b ustawy dotyczącej gospodarki nieruchomościami wchodzą w zakres szeroko rozumianego pojęcia zarządzanie nieruchomościami należą:

  • utrzymywanie obiektów podlegających nam w niepogorszonym stanie – zarządca nieruchomości m.in. zleca wykonywanie okresowych przeglądów instalacji, a także prac remontowych i konserwacyjnych, techniczną obsługę bieżącą obiektu, odpowiada też za utrzymywanie czystości określonego obiektu;
  • bieżące administrowanie nieruchomościami – to np. prowadzenie książki obiektu i jego dokumentacji technicznej – w zakresie usług jest także zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i innymi obiektami;
  • gospodarka ekonomiczno-finansowa – to m.in. odpowiedzialność za umowy z dostawcami mediów i innymi firmami zewnętrznymi, prowadzenie księgowości, a także regularna obsługa finansów.

Zarządzanie nieruchomościami – dla kogo?

Nasze usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami w Gliwicach wykonujemy bez względu na to, kto jest właścicielem danego obiektu. W zakres usług firmy NCC Nieruchomości wchodzą:

  • zarządzanie nieruchomościami osób prywatnych;
  • obsługa wspólnot mieszkaniowych;
  • obsługa deweloperów;
  • zarząd nieruchomością wspólną.

Naszych Klientów – np. właściciela czy też wspólnotę mieszkaniową reprezentujemy też na zewnątrz, jeśli chodzi np. o kontakty z usługodawcami lub administracją publiczną.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.