POLITYKA PRYWATNOŚCI  zawierająca obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług dotyczących administrowania i zarządzania nieruchomościami jest NCC Nieruchomości sp. z o.o.  z siedzibą  w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 7/4.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pod adresem e-mail iodo@ncc-nieruchomosci.pl lub pisemnie na adres: NCC Nieruchomości sp. z o.o.  Katowice  ul. Żwirki i Wigury 7/4 z dopiskiem IODO.

 

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Państwa dane osobowe oraz i szczególne są przetwarzane w celu:

spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów dotyczących świadczenia usług zarządzania i administrowania nieruchomościami, wynikających z prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, a także niezbędnych danych szczególnych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. A RODO, Ustawa o gospodarce nieruchomościami i inne);

kontaktowania się z Państwem lub uprawnionymi przez Państwa osobami w celu realizacji usług zarządzania i administrowania nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit. C RODO, Ustawa o gospodarce nieruchomościami i inne);

spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów dotyczących świadczenia usług zarządzania i administrowania nieruchomościami, wynikających z prawa polskiego, w szczególności poprzez zlecanie części  lub całości prac dostawcom (stronie trzeciej), ponieważ w tym wypadku przekazywanie danych osobowych jest legalne, bo  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. A RODO, Ustawa o gospodarce nieruchomościami i inne);

prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług zarządzania i administrowania nieruchomościami w ramach zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

zapewnienia bezpieczeństwa w postaci monitoringu pomieszczeń i/lub budynków – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO, Kodeks Pracy i inne);

przechowywanie danych dla celów księgowych i archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. C RODO, Ustawa o gospodarce nieruchomościami i inne).

 

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych w związku ze świadczonymi przez NCC Nieruchomości sp. z o.o. usługami zarządzania  i administrowania nieruchomościami jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwia do dostęp do świadczonych przez nas usług, ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne, a także inne, wynikające z zawartych umów.

Nie musicie Państwo wskazywać osób uprawnionych do reprezentowania was oraz do otrzymywania dotyczącej was informacji, dokumentacji, a także nie musicie podawać adresu e – mail, ponieważ podanie tychże danych jest dobrowolne.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– podmioty wspierające nas w zakresie świadczonych usług zarządzania i/lub administrowania nieruchomościami np. firmy: sprzątające, budowlane, energetyczne, ciepłownicze i itp;

– ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne Instytucje Państwowe, Sądy, organy ścigania upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

– upoważnione do otrzymania danych osobowych instytucje, które biorą udział w procesie sprzedaży/zakupu nieruchomości, upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

– upoważnione do otrzymania danych osobowych instytucje, które są właścicielem nieruchomości lub uczestniczą w procesie zarządzania i/lub administrowania nieruchomościami;

– podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,  telekomunikacyjne, finansowe i podatkowe, audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne;

– podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne dotyczące obsługi programów w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

 

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Macie Państwo prawo dostępu i wglądu do treści sowich danych osobowych, ich sprostowania uzupełnienia, poprawienia – w wypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe.

W zakresie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia przysługuje Państwo takie prawo WYŁĄCZNIE w zakresie danych udzielonych do celów marketingowych i w wypadku niektórych zgód.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów statystycznych,
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów marketingowych, w tym są profilowane dla tego celu.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami medycznymi będą przechowywane przez okres przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych, po zakończeniu świadczenia przez nas usług dotyczących zarządzana i/lub administrowania nieruchomościami.

Dane osobowe są również przechowywane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

COOKIES

Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Państwa komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych.

2. W ramach naszej strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże użytkownicy naszej strony mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies korzystając z panelu cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować lub dopuszczać obsługę plików cookies .  Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że nie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym nie będziemy przechowywać informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług Naszej Strony , udostępnianych zarówno w wersji „desktop”, jak i „mobile”, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) .Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ta strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.