solidny partner

Doświadczenie zdobyte w zarządzaniu obiektami mieszkaniowymi pozwala nam  oferować inwestorom i deweloperom bogatą gamę obsługi inwestycji. Dzięki znajomości przepisów prawnych związanych z własnościami i sprawami urzędowymi dotyczącymi odbiorów, aktów notarialnych, praw własności czy podziału gruntów, dbamy i łączymy interesy inwestorów, deweloperów oraz mieszkańców budynków. W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania, wdrażamy usprawnienia oraz innowacje pozwalające jeszcze lepiej wykonywać naszą pracę.

Doświadczenie zdobywane przez nas od 20 już lat to pewność oraz gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Posiadamy bogate portfolio współpracy z deweloperami notowanymi na GPW oraz szereg rekomendacji od partnerów biznesowych.

Obsługę prowadzimy w zakresach:

zarządzania

administracji

obsługi
księgowo-prawnej

obsługi technicznej

 1. Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością.

 2. Zarządzanie nieruchomością od momentu odbioru od wykonawcy do powstania Wspólnoty Mieszkaniowej.

 3.  Organizacja funkcjonowania nieruchomości.

 4. Przejęcie dokumentacji nieruchomości i jej przechowywanie.

 5. Wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów.

 6.  Rejestracja wspólnoty – wystąpienie o nadanie NIP, REGON.

 7.  Założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

 8. Ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

 9. Przygotowanie statutu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz regulaminu  porządku domowego.

 10. Określenie szczegółowych granic nieruchomości wspólnej, w ramach których wszelkie prace finansowane będą realizowane z funduszu wspólnoty (poza tymi granicami koszty prac ponoszą właściciele lokali lub najemcy).

 11. Przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali (wybór zarządu wspólnoty zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali), określenie w umowie sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 1 w/w ustawy, zmiana określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 2a w/w ustawy pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, poprzedniego zarządcy.
 1. Utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, nadzór nad utrzymywaniem czystości.

 2. Kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych.

 3. Nadzór nad wykonaniem zleceń przez firmy zewnętrzne.

 4. Bieżąca weryfikacja cen usługodawców – porównanie cen rynkowych.

 5. Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.

 6. Dyżury administratora na terenie nieruchomości.
 1. Analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych dostosowanych do standardu nieruchomości.

 2. Rozliczenie użytkowników lokali z kosztów utrzymania nieruchomości do dnia powstania WM.

 3. Składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań
  miesięcznych.

 4. Wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty.
 1. Konsultacje w sprawach organizacyjnych.

Zapewniamy usługę konserwacji technicznej nieruchomości, poprzez powiązaną kapitałowo spółkę Formula9 Sp. z o.o., obejmującą:
• pogotowie awaryjne 24H (elektryczno-wod-kan-co) zapewniające podjęcie
niezbędnych
działań w celu doraźnego zabezpieczenie miejsca awarii i jej skutków dla obiektu,
• prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej,
• prowadzenie okresowych przeglądów i kontroli technicznych,
• przygotowanie planów remontów wraz z budżetem oraz wyborem wykonawcy,
• przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych,
• utrzymanie czystości,
• utrzymanie terenów zewnętrznych.

Stawiamy na nowoczesne zarządzanie. Chcemy, aby nasza oferta była maksymalnie dostosowana do Państwa potrzeb. Chętnie o nich z Państwem porozmawiamy. Zapraszamy na spotkanie.

mieszkasz dobrze

zapraszamy do kontaktu

warszawa (siedziba)

 • ul. Foksal 2 | 00-366 Warszawa
 • +48 664 961 007
 • ncc@ncc-nieruchomosci.pl

Katowice

 • ul. Żwirki i WIgury 7 | 40-063 Katowice
 • +48 32 781 51 80
 • ncc.katowice@ncc-nieruchomosci.pl

wrocław

 • ul. 1 Maja 40 | 55-080 Kąty Wrocławskie
 • +48 608 661 599
 • ncc.wroclaw@ncc-nieruchomosci.pl

kraków

 • ul. Lindego 13/21 | 30-148 Kraków
 • +48 12 446 90 85
 • ncc.krakow@ncc-nieruchomosci.pl