Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową to zagadnienie, z którym musi się zmierzyć każda wspólnota, zarówno ta bardzo niewielka, jak i taka posiadająca bardzo licznych członków. Proces zarządzania może być przeprowadzany na trzy sposoby, czyli kolejno: poprzez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zarządcę lub administratora.

Obowiązki tych organów są w większości tożsame, chociaż w przypadku administratora mogą być też znacznie zawężone.

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową

W każdej wspólnocie mieszkaniowej, aby zapewnić jej bezproblemowe działanie, trzeba podejmować szereg działań i czynności. Lista tych spraw jest bardzo długa, a do najważniejszych z nich należą:

  • sprawowanie nadzoru technicznego nad nieruchomościami wspólnoty;
  • przeprowadzanie oraz nadzorowanie niezbędnych prac remontowych w nieruchomości;
  • zapewnienie niezbędnych kontroli instalacji w nieruchomościach (instalacja gazowa, elektryczna, przeciwpożarowa itp.);
  • prowadzenie księgowości wspólnoty;
  • zarządzanie finansami wspólnoty;
  • zarządzanie rachunkami bankowymi wspólnoty;
  • prowadzenie windykacji zaległości opłat od właścicieli lokali;
  • zapewnienie obsługi nagłych awarii technicznych w budynkach wspólnoty;
  • utrzymywanie czystości oraz porządku na terenie i w nieruchomościach wspólnoty;
  • tworzenie regulaminów, uchwał, statutów i innych aktów, które musi wydawać wspólnota.

Jaka forma sprawowania zarządu nad wspólnotą jest najwygodniejsza?

Każda wspólnota mieszkaniowa może dokonać wyboru zarządu, który bezpośrednio będzie zajmował się zarządzaniem wspólnotą. Czy taka forma działania jest tą najwygodniejszą i najefektywniejszą? To zależy w głównej mierze do wielkości wspólnoty, którą należy zarządzać. W mniejszych wspólnotach zatrudnienie koniecznych fachowców, takich jak księgowa, elektryk czy hydraulik, na cały etat może być dużym problemem finansowym, którego wspólnota nie udźwignie. Wtedy najlepiej zarządzanie powierzyć fachowemu zarządcy, który prowadząc wiele nieruchomości, może sobie pozwolić na zatrudnianie licznych specjalistów.

W przypadku większych wspólnot takie rozwiązanie również często jest najlepszym wyjściem. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może zlecić administratorowi dowolną część obowiązków zarządzania. Dzięki temu może się on skupić tylko na nadzorze jego działalności. Duże firmy, które specjalizują się w zarządzaniu nieruchomościami i mają pod opieką dużą liczbę nieruchomości są z reguły znacznie efektywniejsze i sprawniejsze w działaniu niż sam zarząd wspólnoty. Dlatego takie przekazywanie obowiązków jest zjawiskiem powszechnym i na rynku funkcjonuje dużo firm zajmujących się taką działalnością.

Jak wybrać firmę, która będzie najlepiej zarządzała naszą wspólnotą?

To bardzo ważna sprawa, gdyż od jakości zarządzania w głównej mierze zależy zadowolenie członków wspólnoty oraz wszystkich zamieszkujących w danym budynku. Braki w sprzątaniu czy opóźnienia w usuwaniu awarii mogą skutecznie uprzykrzać życie mieszkańców nieruchomości. Zwłaszcza w większych miastach liczba firm specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami jest ogromna. Którą z nich zatem wybrać? Należy przede wszystkim sprawdzić doświadczenie takiej firmy i jej wielkość. Dobrze, jeżeli zajmuje się jak najszerszym zakresem działalności, aby można jej było zlecić całość zarządzania nieruchomością. Warto jest przed podjęciem współpracy przyjrzeć się nieruchomościom, które dana firma ma już pod opieką. Domy, w których zarządzanie jest sprawowane w kiepski sposób, zazwyczaj łatwo rzucają się w oczy poprzez liczne zaniedbania, do których renomowane firmy z pewnością by nie dopuściły.

Powierzenie całości działań zarządczych jednej specjalistycznej firmie znacznie ułatwia kontakty wszystkim mieszkańcom budynku, którzy wiedzą z kim się kontaktować z wszelkimi bieżącymi sprawami. Są to także wymierne oszczędności, co przekłada się na niższe opłaty ponoszone przez właścicieli mieszkań.