Zarządzanie nieruchomością to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Jednym z ważniejszych aspektów jest kwestia kosztów, które trzeba ponieść, aby utrzymać nieruchomość w dobrym stanie. W jakie koszty trzeba się zaopatrzyć i jakie są ich źródła?

Koszty zarządzania nieruchomością są różnorodne i zależą od wielu czynników. W zależności od rodzaju nieruchomości, jej wielkości i przeznaczenia koszty mogą być większe lub mniejsze. Jednym z najważniejszych elementów jest koszt utrzymania czystości i porządku, który może obejmować koszty sprzątania, odśnieżania czy koszty związane z opieką nad zielenią.

Koszty utrzymania czystości i porządku

Utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie jest kluczowe dla jej wartości oraz dla zadowolenia jej użytkowników. Jednakże aby utrzymać nieruchomość w odpowiednim stanie, trzeba ponieść określone koszty. Jakie zatem koszty trzeba mieć na uwadze i jakie są ich źródła?

Koszty utrzymania czystości i porządku

Na koszty utrzymania czystości i porządku składają się:

  • koszty sprzątania;
  • koszty odśnieżania;
  • koszty związane z opieką nad zielenią.

Koszty napraw i remontów

Poszczególne składowe kosztów napraw oraz remontów to:

  • koszty napraw bieżących;
  • koszty remontów kapitalnych;
  • koszty związane z modernizacją nieruchomości.

Koszty ochrony i bezpieczeństwa

Z kolei składowymi kosztów ochrony i bezpieczeństwa są:

  • koszty związane z ochroną nieruchomości;
  • koszty związane z monitoringiem;
  • koszty związane z systemami alarmowymi.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne są to koszty związane z zarządzaniem nieruchomością, udostępnianiem jej oraz obsługą finansową. Mogą one obejmować koszty związane z prowadzeniem księgowości, opłatami za użytkowanie nieruchomości czy kosztami związanymi z przygotowywaniem umów najmu.

Koszty eksploatacyjne

Kosztami eksploatacyjnymi nazywa się koszty, które związane są z utrzymaniem infrastruktury nieruchomości. Wśród nich są: koszty ogrzewania i wentylacji, koszty związane z dostarczaniem mediów czy utrzymaniem systemów technicznych. Mogą one też obejmować koszty związane z utrzymaniem elewacji czy koszty związane z dostępem do Internetu.

Koszty związane z ubezpieczeniem

Koszty, które ponieść trzeba na ubezpieczenie to m.in. koszty związane z ubezpieczeniem samej nieruchomości, a także mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Mogą one obejmować koszty związane z ubezpieczeniem budynku czy znajdującego się w nim mienia oraz koszty związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością nieruchomości.

Koszty zarządzania nieruchomością mogą być różne i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj nieruchomości, jej wielkość i przeznaczenie. Z dużą dokładnością przyjmuje się, że te wszystkie wymienione powyżej składowe zarządzania nieruchomością przekładają się na wartość w przedziale 0,50-0,60 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej nieruchomości.