Czym zajmuje się zarządca nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości są stosunkowo duże. W dużym skrócie odpowiada on za reprezentowanie właścicieli nieruchomości i działanie na ich korzyść, a jego zadaniem jest racjonalna gospodarka powierzonym mieniem. Dotyczy to zarówno utrzymania budynków pod względem technicznym, jak i finansowym. Zarządca współpracuje z właścicielami prywatnymi, firmami oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Czym dokładanie się zajmuje i na czym to polega?

Zarządca nieruchomości – kim jest?

Zarządca nieruchomości to osoba, która podejmuje kluczowe decyzje w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Ponadto nadzoruje prawidłowy przebieg wykonywanych prac, a także kwestie finansowe i rozliczenia. Jego zadaniem jest utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym niż ten, gdy otrzymał je w zarządzanie. To wszystko przy jednoczesnym zadbaniu o wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej zarządca wybierany jest przez jej Zarząd.

Jak zostać zarządcą nieruchomości?

Jeszcze do końca 2013 roku funkcję zarządcy nieruchomościami mogły pełnić tylko osoby, które miały określony stopień wykształcenia, odbytą wieloletnią praktykę zawodową oraz niezbędną licencję. Obecnie jest to znacznie prostsze za sprawą podpisanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy. Jej zadaniem było „uwalnianie zawodów” i zapisy dokumentu dotyczą również zawodu zarządcy nieruchomościami.

Obecnie może nim zostać każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą obejmującą zarządzenie nieruchomościami. W tym celu nie trzeba zdawać rygorystycznych testów zawodowych i zdobywać licencji. Obecnie takie nadaje Polska Federacja Rynku Nieruchomości, jednak licencja ma tylko zwiększyć wiarygodność danej osoby i nie jest wymagana.

Obowiązki zarządcy – aspekty prawne

Obowiązki i prawa osoby odpowiadającej za administrowanie nieruchomością po części opisane są w dokumentach prawnych. W tym aspekcie kluczowy jest artykuł 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, wraz z późniejszymi zmianami w jego treści. Zgodnie z zapisami tego dokumentu zarządzanie nieruchomością to m.in. podejmowanie decyzji i realizacja czynności w zakresie prawidłowej gospodarki ekonomiczno-finansowej, a także dbałość o bezpieczne użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto zarządca musi utrzymać budynki, parkingi i części wspólne w stanie niepogorszonym oraz racjonalnie inwestować w nieruchomość. Te zapisy to tak naprawdę punkt wyjścia do rozmów o tym, czym dokładnie zajmuje się zarządca.

Na czym w praktyce polega jego praca?

Jednym z podstawowych zadań zarządcy nieruchomości jest regularne sprawdzanie stanu technicznego budynku oraz dbanie o przeprowadzanie okresowych przeglądów budowlanych, a także tych dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnej, czy też grzewczej. Jeżeli w tym procesie zostaną zaobserwowane jakiekolwiek niepokojące symptomy lub usterki, to obowiązkiem administratora jest niezbędne wdrożenie prac naprawczych w celu zachowania bezpieczeństwa budynku oraz jego mieszkańców i użytkowników.

Reprezentacja

Ponadto zarządca jest reprezentantem wspólnoty w kontaktach z innymi podmiotami. Osoba ta odpowiada m.in. za negocjowanie umów z dostawcami mediów, w tym wody, prądu, gazu. Dodatkowo reprezentuje właścicieli nieruchomości w kontaktach z urzędami, a także z innymi firmami, które mogą od wspólnoty najmować powierzchnie reklamowe lub lokale usługowe.

Finanse

Kolejnym obszarem pracy administratora są finanse. Odpowiada on za przygotowywanie okresowych rozliczeń finansowych oraz zarządzanie środkami zgromadzonymi przez właścicieli lokali, miejsc postojowych, garaży, czy też komórek lokatorskich. Jeżeli występują jakiekolwiek opóźnienia, to zarządca wdraża działania windykacyjne. Zadaniem zarządy nieruchomości jest m.in.: obsługa konta bankowego wspólnoty, planowanie wydatków z odpowiednią perspektywą, a także rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i kontrahentami. Budżet wspólnoty powinien być regularnie monitorowany i racjonalnie wydatkowany. Od tego zależy to, czy nieruchomości pozostaną w należytym stanie, a ich użytkowanie będzie w pełni bezpieczne. Jakiekolwiek usterki należy niezwłocznie usuwać, zwłaszcza jeżeli zagrażają budynkom lub ich użytkownikom.

Wsparcie dla Zarządu

Doświadczony zarządca nieruchomości to również nieocenione wsparcie dla Zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Zadaniem administratora jest m.in. organizowanie i przeprowadzanie zebrań wspólnoty. Polega to na zwoływaniu spotkania, zawiadomieniu o nim mieszkańców oraz na przygotowaniu porządku obrad. Dodatkowo osoby takie pomagają w przygotowywaniu uchwał Zarządu, czy też projektów podpisywanych umów. Najczęściej posiadają dużo większe doświadczenie w tym zakresie od właścicieli lokali, dzięki czemu są w stanie odpowiednio pokierować ich mieniem, a także zadbać o liczne korzyści i optymalne wydatkowanie kapitału gromadzonego przez wspólnotę.

Warto postawić na sprawdzonego zarządcę nieruchomości

Bez dwóch zdań wybór doświadczonego i sprawdzonego zarządcy nieruchomości to podstawa. Dzięki temu można sprawnie i efektywnie kosztowo prowadzić nieruchomość. Wpłynie to bezpośrednio na wygodę i spokój właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych. Ponadto osoba taka będzie wiarygodnym reprezentantem wspólnoty w kontaktach z zewnętrznymi podmiotami i zdejmie z Zarządu wspólnoty znaczną część obowiązków. Od jakości wykonywania tych prac zależą m.in.: bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników, płynność finansowa wspólnoty, a także wzrost wartości posiadanego mienia. W tych obszarach nie można stawiać na przypadek.

Jako przedstawiciele wspólnoty zadbajcie o podpisanie umowy z zarządcą. To ona wspólnie z obowiązującymi przepisami będzie określała zakres obowiązków administratora nieruchomości oraz ewentualne roszczeń po stronie wspólnoty. Zadbanie o tym już na etapie podpisywania umowy wpłynie na jakość współpracy. Wybór zarządcy to wybór na lata.